W ramach Wielkiej Zbiórki Książek 2019w naszej szkole zebraliśmy dwa kartony fascynujących powieści, poradników, lektur szkolnych i baśni. Książki za pośrednictwem Fundacji Zaczytani.org zostaną przekazane szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej.

Dziękujemy pomysłodawcy dołączenia do zbiórki- Jankowi i wszystkim, którzy wsparli naszą akcję wolontariatu!

 

Aktualności