Ogłoszenie o terminach składania ostatecznej deklaracji maturalnej

pastedGraphic.png

serdecznie zapraszamy do składania deklaracji maturalnej ostatecznej w szkole w dniach od 25 stycznia do 6 lutego.

Szkoła będzie otwarta od 9.00 do 14.00.

 

Jeżeli nie macie możliwości przyjść w ww. godzinach proszę o telefon w celu ustalenia dogodnej godziny – 533 342 617 lub 570 606 904

 

pastedGraphic_1.png

  • Informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
  • Wszystkie osoby, które złożyły już deklarację maturalną mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych w szkole  – do 7 lutego 2021.     
  • Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
  • Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Konkurs legislacyjny ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie legislacyjnym  ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo.”

Waszym zadaniem będzie stworzenie projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego.  Konkurs jest przeznaczony dla zespołów tzw. Drużyn Legislacyjnych (od 3 do 10 uczniów).

Nagrody w konkursie:

nagroda I stopnia – 3 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej 

nagroda II stopnia – 2 500 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej 

nagroda III stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej 

Minister Sprawiedliwości może również przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe.

Zgłoszone projekty powinny być wzorowane na projektach ustaw udostępnionych na stronie konkursu. Zgłoszenia wraz z projektami należy nadsyłać do dnia 8 lutego 2021 roku – edukacja.prawna@ms.gov.pl


Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 31 maja 2021 roku. Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i radości, a wraz z nadchodzącym rokiem 2021 wiary w lepsze jutro!

 

Matura próbna

W poniedziałek 23 listopada wszyscy maturzyści zostaną dodani do kursu „Matura próbna 2020 1/4”

Zgodnie z harmonogramem matur będziecie mieli możliwość przystąpienia do egzaminu próbnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przez Was rozszerzonych.


Na głównej stronie MOODLE znajdują się informacje w jaki sposób przygotować się do egzaminu zdalnego.

https://youtu.be/X-6BVe1S_No