Zajęcia w Muzeum Geologicznym

Uczniowie Gimnazjum i klas pierwszych Liceum!

 

W piątek 24 listopada wychodzimy na zajęcia do Muzeum Geologicznego przy ul. Rakowieckiej 4 (wejście od ul. Wiśniowej).

 

Zbiórka o godz. 9.00 w szkole lub 9.45 przed Muzeum.  Zajęcia rozpoczynamy o godz. 10.00.

 

Wstęp wolny.

 

W programie:

Materia Ziemi

– historia geologiczna Polski

– surowce mineralne Polski

– model jaskini

– skamieniały świat

– historia PIG

– magmatyzm

– sedymentacja i diageneza

– metamorfizm

– model pustyni

– kamień budowlany

– procesy krasowe

– piaskowce z pierścieniami

Zachęcamy do udziału w zajęciach!

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W dniu 17 listopada br. o godz. 9.00 w sali nr 5 odbędą się zawody I stopnia (szkolne),

LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP

 

Uczestnicy powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w przypadku braku – legitymację szkolną).

 

Przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania uczestnicy zapoznani zostaną z instrukcją rozwiązywania testu. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Podczas testu obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego. Komisja Szkolna może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu.(…) Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.(…) wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 punktów.

 

Komisja Szkolna

 

 

P.s Bank PKO BP – jako partner Olimpiady – uruchomił aplikację na portalu Bankomania (https://bankomania.pkobp.pl/bankokonkursy/olimpiada-wiedzy/), która umożliwia trening przed akademicką Olimpiadą (zamieszczony jest tam również „Regulamin Konkursu”). Korzystać z aplikacji mogą wszyscy uczniowie.

English Debating Forum

 

Dnia 6. listopada odbyła się kolejna prezentacja w ramach działalności naszego Forum, tym razem połączona z lekcją. Uczniowie robili notatki i odpowiadali na liczne pytania sprawdzające rozumienie języka mówionego oraz pisanego zadawane przez obie Panie nauczycielki – Anetę Morawską i Krystynę Jaroszewską. Prezentację nt. sztuki wygłaszania prelekcji/wykładu/prezentacji pt. Public Speeches przygotował i prowadził Feliks Pleban z klasy 3.

 

Jak powinni zachowywać się słuchacze?

– nie rozmawiać/szeptać – to dekoncentruje prelegenta

– nie wyrażać otwarcie braku zainteresowania

– nie oceniać wartości słyszanego tekstu przedwcześnie

 

A prelegent?

– powinien mówić  jasno, wyraźnie – odpowiednio modulując ton głosu, zwięźle na temat, pewnym, przekonywującym głosem

– nie powinien przyjmować tzw. pozycji zamkniętej – prosta postawa, otwarte ręce  ułatwiają kontakt ze słuchaczami

– źle odbierane przez słuchaczy są nieprawidłowy język ciała (body language) oraz nadmierne gestykulowanie.

 

Krystyna Jaroszewska