Zasady nauki zdalnej

Zasady funkcjonowania szkoły podczas zdalnego nauczania 

od 19 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

 

 1. Podczas nauki zdalnej uczniowie korzystają z platformy edukacyjnej MOODLE.
 2. Na platformie znajdują się informacje dotyczące zakresu wiedzy i umiejętności  realizowanych w danym miesiącu. Co uczeń powinien przeczytać, obejrzeć, wykonać. Zamieszczona jest informacja dotycząca pracy domowej – wskazówki  do jej prawidłowego wykonania oraz szczegółowy zakres wymagań na sprawdzian.
 3. Na platformie jest komunikator do video lekcji, z którego uczniowie korzystają codziennie, łącząc się z nauczycielem i uczestnicząc w zdalnych lekcjach zgodnie z planem.
 4. Za pomocą platformy uczniowie przesyłają prace domowe, zadania, wykonują sprawdziany, komunikują się z nauczycielem.
 5. Rodzice podczas nauki zdalnej komunikują się z wychowawcą, nauczycielami za pomocą Librusa.

 

Szkoła w czasie zdalnej nauki otwarta jest w godz. 9.00 -14.00 od poniedziałku do piątku.

 

Dyżur psychologa  w szkole – poniedziałek 9.00-14.00

 

Ważne telefony:

Dyrektor – Bartosz Kowalewski i administrator MOODLE – 533 342 617

Dyrektor – Jolanta Parzych i administrator Librusa Synergia – 570 606 904

Psycholog szkolny – Paulina Nowakowska – 533 342 619

 

 

Zasady nauki zdalnej

 • Uczeń
 1. Lekcje odbywają się codziennie  zgodnie z planem  na video komunikatorze umieszczonym na platformie edukacyjnej MOODLE . Uczeń loguje się do platformy na przedmioty, które ma w planie i łączy się z nauczycielem. Blok lekcyjny trwa około 60 min., pojedyncza lekcja około 30 min. Pozostały czas przeznaczony jest na wykonywanie zadań lub komunikację
  z nauczycielem w przypadku dodatkowych pytań.
 2. Uczeń, który bierze udział w video lekcji otrzymuje od 3 do 5 punktów. Tym samym jest to informacja dla rodzica, czy uczeń był na lekcji. Informacja dostępna w Librusie.
 3. Uczeń, który z powodów obiektywnych nie mógł uczestniczyć w video lekcji, korzysta
  z materiałów umieszczonych w MOODLE dotyczących realizowanego materiału.  Jeżeli  chce otrzymać punkty za aktywność, wykonuje zadania wskazane przez nauczyciela i przesyła za pośrednictwem MOODLE. 
 4. Uczeń za pomocą platformy MOODLE wysyła prace domowe oraz uczestniczy
  w sprawdzianach ( zgodnie z terminarzem). W przypadku nieobecności podczas sprawdzianu prosi nauczyciela o ustalenie kolejnego terminu przeprowadzenia sprawdzianu. Drugi termin sprawdzianu nauczyciel ustala dla wszystkich chętnych, również dla tych uczniów, którzy chcą poprawić sprawdzian.

 

Wychowanie fizyczne:

a. Na platformie MOODLE zostaną zamieszczone poszczególne tematy lekcji z rozkładu materiału, materiały dotyczące lekcji, z którymi uczniowie powinni się zapoznać i zadania ruchowe do wykonania w domu.
b. W ramach pracy na lekcji uczniowie będą uzupełniać kartę pracy dotyczącą aktywności fizycznej (dziennik aktywności, który zostanie zamieszczony na MOODLE) i z tego będą oceniani.
Uczniowie powinni uzupełniać dziennik od poniedziałku do piątku i odsyłać go do piątku, do godziny 16.
c. Dodatkowo, jeżeli któryś z uczniów będzie miał jakieś pytania i wątpliwości to będą odbywać się 45 min konsultacje:* Poniedziałek:
Godzina 11 – 3 klasy
Godzina 13 – 2 klasy po gimnazjum Dali
Godzina 15 – 1 klasy Lider i Dali* Wtorek:
Godzina 15 – 2 PA Dali, 2 PB Lider, 2 PC Lider

* Środa:
Godzina 9 – 2 klasy po gimnazjum Lider
Godzina 11 – 2 PB Dali
Godzina 15 – 2 PA Lider

Należy  wcześniej poinformować  nauczyciela na platformie MOODLE kto zgłosi się na konsultację.

 • Nauczyciel
 1. Nauczyciel z miesięcznym wyprzedzeniem zamieszcza materiały na MOODLE  dotyczące zakresu wiedzy i umiejętności  obowiązujących w danym miesiącu (co uczeń powinien przeczytać, obejrzeć, wykonać). Zamieszcza  informacja dotycząca pracy domowej
  – wskazówki  do jej prawidłowego wykonania oraz szczegółowy zakres wymagań na sprawdzian.
 2. Nauczyciel prowadzi lekcje na video komunikatorze znajdującym się na MOODLE zgodnie
  z planem lekcji. Blok lekcyjny trwa około 60 min. Pozostała część jest do dyspozycji uczniów zwłaszcza tych, którzy potrzebują pomocy w wykonaniu zadań lub mają pytania. W tym czasie nauczyciel ocenia również aktywność uczniów na lekcji, tym samym potwierdza obecność uczniów na lekcji.  (sama obecność ucznia na video lekcji – 3 punkty) Punkty nauczyciel zamieszcza w Librusie. Pojedyncza lekcja (np. godz. wychowawcza, informatyka) trwa około 30 min, pozostała część przeznaczona jest jak wyżej.
 3. Nauczyciel zamieszcza zadania do wykonania uczniom, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli uczestniczyć w lekcji, a chcą otrzymać punkty za aktywność. 
 4. Nauczyciel za pomocą platformy MOODLE prowadzi video lekcje (zgodnie z planem), komunikując się z uczniami; przesyła materiały, zadania, odbiera prace domowe oraz przeprowadza sprawdziany. 
 5. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczył w sprawdzianie lub chce poprawić sprawdzian, nauczyciel wyznacza drugi termin.
 6. Nauczyciel w miarę możliwości codziennie odbiera i odpowiada na maile w Librusie. 

 

W przypadku zmniejszaniu obostrzeń, w szkole będą prowadzone konsultacje dla uczniów z poszczególnych przedmiotów.

Aktualności

DNI OTWARTE

Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE, czyli tzw. DZIEŃ OTWARTY! Odbędzie się 15 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (Bobrowiecka 9...