Grupy programowe

Zajęcia fakultatywne do wyboru przez uczniów.

W Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów” każdy uczeń ma możliwość dowolnego wyboru grup przedmiotowych do nauki na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej liceum.
Szkoła umożliwia zmianę rozszerzeń lub rezygnację z części z nich, nawet w klasie trzeciej, tuż przed maturą. Taka możliwość daje zmianę wyboru drogi na studia.

Grup przedmiotowych jest wiele i są tworzone w różnym układzie, m.in. w połączeniach:

biologia – chemia

fizyka – matematyka czy informatyka

geografia – matematyka

j. polski – WOS i historia

języki obce

historia sztuki i język polski

oraz w każdych innych, dowolnie wybranych przez uczniów konfiguracjach...
   

Aktualności