Opłaty za szkołę

Czesne za szkołę nie ulega zmianie (od momentu podpisania umowy) przez cały okres kształcenia w  Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów”.

Czesne jest płatne przez okres 12 miesięcy.

Od 1 października 2018r. wynosi 1200 zł miesięcznie.

Przy zapisie do szkoły jest pobierane wpisowe w wysokości 1000 zł.