Opłaty za szkołę

Czesne za szkołę nie ulega zmianie (od momentu podpisania umowy) przez cały okres kształcenia w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów”.

Czesne jest płatne przez okres 12 miesięcy i wynosi 1120 zł miesięcznie.

Przy zapisie do szkoły jest pobierane wpisowe w wysokości 1000 zł.