Opłaty za szkołę

Czesne za szkołę nie ulega zmianie (od momentu podpisania umowy) przez cały okres kształcenia w  Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów”.

Czesne jest płatne przez okres 12 miesięcy.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO od 01.01.2023 roku wynosi 1350 zł miesięcznie

 

Przy zapisie do szkoły jest pobierane wpisowe w wysokości 1000 zł.