Rekrutacja online

Formularz zgłoszeniowy dotyczący przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Liderów.

Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Klasa (wymagane)
Wybierz drugi język (wymagane)
Nazwa poprzedniej szkoły:
Data urodzenia (wymagane):
Miejsce zamieszkania (wymagane):
Telefon kontaktowy (wymagane):
Adres email (wymagane):
Deklarację wypełniał: uczeńrodzic
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu do celów rekrutacji online, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.1997.Nr133,poz.883 z późn.zmianami).