Zapisy do szkoły

JUŻ ZAPISUJEMY DO KLAS PIERWSZYCH - od stycznia 2023r.

Przyjmujemy uczniów w kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania wolnych miejsc.

W naszych liceach nie ma egzaminów wstępnych ani konkursu świadectw.  Rekrutacja - to wybór liceum i podpisanie umowy o kształcenie.

W KAŻDYM PRZYPADKU, TO WYBÓR JEDNEGO Z WARIANTÓW:

1. W celu zapisania ucznia do liceum, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania;

  < Zapisy do szkoły odbywają się codziennie w godz. 9.00 – 16.00 >

2. Zapraszamy również w dni otwarte, które będą odbywać się w szkole – już od  1 marca 

* w każdą środę o godz. 17.00 dla Liceum Ogólnokształcącego „ Szkoła Liderów”  i

* w każdy czwartek o godz. 17.00 dla Liceum Ogólnokształcącego Im. Salvadora Dalego.

3. Można też dokonać zapisu ucznia do szkoły on-line kontaktując się z nami drogą mailową-   adres: liceum@szkola-lider.pl lub liceum@liceumdalego.pl

Rekrutacja trwa!

Zapisy do klas pierwszych

Etap I

Umówienie się na spotkanie w celu obejrzenia szkoły i złożenia podania o przyjęcie do szkoły.

Etap II

Podpisanie umowy o kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym "Szkoła Liderów".

Etap III

Dostarczenie świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego do dnia 30 czerwca.

Zapisy w przypadku zmiany szkoły
(od początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania)

  1. Należy umówić się na spotkanie w szkole w celu omówienia sytuacji ucznia i ewentualnych różnic programowych oraz potrzeby kontynuacji nauki w zmianie szkoły.

  2. Podpisać umowę o kształcenie z Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów”.

  3. Przekazać świadectwo ukończenia poprzedniej klasy, a w trakcie roku szkolnego wykaz ocen cząstkowych.