Zapisy do szkoły

Przyjmujemy do klas pierwszych liceum – już od 1 marca każdego roku szkolnego.

Rekrutacja trwa!

Zapisy do klas pierwszych

Etap I

W systemie rekrutacji można złożyć podanie o przyjęcie do szkoły (elektronicznie lub w sekretariacie szkoły).

Etap II

Po złożeniu podania należy umówić się na spotkanie w celu obejrzenia szkoły lub podpisania umowy o kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów”.

Etap III

Do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego należy dostarczyć do nas świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu.

Zapisy w przypadku zmiany szkoły
(od początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania)

  1. Należy umówić się na spotkanie w szkole w celu omówienia sytuacji ucznia i ewentualnych różnic programowych oraz potrzeby kontynuacji nauki w zmianie szkoły.

  2. Podpisać umowę o kształcenie z Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów”.

  3. Przekazać świadectwo ukończenia poprzedniej klasy, a w trakcie roku szkolnego wykaz ocen cząstkowych.