W ramach Wielkiej Zbiórki Książek 2019w naszej szkole zebraliśmy dwa kartony fascynujących powieści, poradników, lektur szkolnych i baśni. Książki za pośrednictwem Fundacji Zaczytani.org zostaną przekazane szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej.

Dziękujemy pomysłodawcy dołączenia do zbiórki- Jankowi i wszystkim, którzy wsparli naszą akcję wolontariatu!

 

Aktualności

Stypendia British Alumni Society

Zachęcamy do aplikowania o stypendia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) pod patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford...