Egzamin FCE – szczegóły organizacyjne

Egzamin FCE (First for Schools) będzie zorganizowany dla naszych uczniów w dniu 26.06.2021 na sesji zamkniętej w sali 7 w godzinach 8.30 – 15.00.
– Uczestnicy są proszeni o przybycie przynajmniej 15 min. przed terminem (nie ma możliwości wejścia na egzamin po jego rozpoczęciu), dostosowanie się do wysłanych drogą mailową ograniczeń sanitarnych oraz zawartych w regulaminie BC sugestii.
– Terminy egzaminu pisemnego i ustnego zostały wysłane indywidualnie. Według informacji od pracowników BC zdjęcia nie będą potrzebne.
Życzymy bardzo dobrych wyników, będziemy trzymać kciuki.
Zespół anglistów

Aktualności