Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W dniu 17 listopada br. o godz. 9.00 w sali nr 5 odbędą się zawody I stopnia (szkolne),

LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP

 

Uczestnicy powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w przypadku braku – legitymację szkolną).

 

Przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania uczestnicy zapoznani zostaną z instrukcją rozwiązywania testu. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Podczas testu obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego. Komisja Szkolna może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu.(…) Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.(…) wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 punktów.

 

Komisja Szkolna

 

 

P.s Bank PKO BP – jako partner Olimpiady – uruchomił aplikację na portalu Bankomania (https://bankomania.pkobp.pl/bankokonkursy/olimpiada-wiedzy/), która umożliwia trening przed akademicką Olimpiadą (zamieszczony jest tam również „Regulamin Konkursu”). Korzystać z aplikacji mogą wszyscy uczniowie.

Aktualności

DNI OTWARTE

Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE, czyli tzw. DZIEŃ OTWARTY! Odbędzie się 15 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (Bobrowiecka 9...

Dyżury wychowawców

Drodzy uczniowie od poniedziałku 5 lutego 2024 roku startują cotygodniowe dyżury wychowawców klas. Wychowawcy będą dyżurowali od godziny 8.25 do...