Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Jak co roku organizowana jest Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 tematem jest:

Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja.

 

Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Informacje szczegółowe dot. olimpiady są dostępne na stronie:

http://www.owpsw.edu.pl)

 

 

HARMONOGRAM OLIMPIADY

do 30 października 2017 roku – uczniowie muszą podjąć decyzję o udziale w olimpiadzie.

 

17 listopada 2017 roku – OLIMPIADA – etap szkolny (rozpoczęcie o godz. 9:00).

 

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielem WOS-u –  p. Andrzejem Kosewskim.

Aktualności