Szkolny wolontariat – szkolenie „ABC pomocy chorym”

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
w ramach rozwoju wolontariatu nasza szkoła została zgłoszona do udziału w nieodpłatnym i certyfikowanym szkoleniu „ABC pomocy chorym- pomoc dla ciężko chorych, ich rodzin i dzieci osieroconych”.
Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie i odbędzie się 26 marca w godzinach 10:00-14:00.
Osoby zainteresowane szkoleniem mogą się zgłaszać do p. Pauliny Nowakowskiej (psychologa szkolnego)- UWAGA! Ze względu na ograniczone warunki lokalowe na szkolenie może pojechać 10 osób z każdej szkoły, dlatego o możliwości udziału w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców na udział w szkoleniu.
Zapraszamy!

Aktualności

Stypendia British Alumni Society

Zachęcamy do aplikowania o stypendia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) pod patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford...