Tydzień projektowy z Kultury krajów hiszpańskojęzycznych

🇪🇸🇪🇸🇪🇸
El día 9 de enero de 2023, en marco del proyecto de la asignatura Cultura de los países hispanohablantes participamos en  una discusión sobre refranes y dichos en la lengua española y sus equivalentes en polaco.
 
La discusión era tan ferviente como fructífera.
 
Luego fuimos al Instituto Cervantes para ver una exposición de cartel mexicano titulada “¡A darle que es mole de olla!”. Tras ver la exposición reflexionamos sobre los equivalentes polacos de los dichos y refranes utilizados en los carteles. Al final preparamos nuestros propios carteles interpretando las versiones polacas de algunos refranes de la exposición. ¡Fue una experiencia muy curiosa!
 
🇵🇱🇵🇱🇵🇱
W dniu 9.01.2023 w ramach projektu z Kultury krajów hiszpańskojęzycznych uczestniczyliśmy w dyskusji o przysłowiach i powiedzeniach w języku hiszpańskim i ich polskich odpowiednikach.
 
Dyskusja była równie zagorzała co owocna.
 
Następnie wybraliśmy się do Instytutu Cervanesa na wystawę plakatu meksykańskiego pt. “¡A darle que es mole de olla!”. Po zapoznaniu się z wystawą zastanowiliśmy się nad polskimi odpowiednikami powiedzeń i przysłów, które pojawiły się na plakatach. Na koniec stworzyliśmy własne plakaty przedstawiające nasze interpretacje przysłów z wybranych meksykańskich plakatów w języku polskim. To było ciekawe i rozwijające językowo doświadczenie!

Aktualności

DNI OTWARTE

Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE, czyli tzw. DZIEŃ OTWARTY! Odbędzie się 15 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (Bobrowiecka 9...

Dyżury wychowawców

Drodzy uczniowie od poniedziałku 5 lutego 2024 roku startują cotygodniowe dyżury wychowawców klas. Wychowawcy będą dyżurowali od godziny 8.25 do...