Zapisy do szkoły

Przyjmujemy do klas pierwszych liceum zarówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum.

Rekrutacja trwa!

Zapisy do klas pierwszych

Etap I

Umówienie się na spotkanie w celu obejrzenia szkoły i złożenia podania o przyjęcie do szkoły.

Etap II

Podpisanie umowy o kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym "Szkoła Liderów".

Etap III

Dostarczenie świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego do dnia 30 czerwca.

Zapisy w przypadku zmiany szkoły
(od początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania)

  1. Należy umówić się na spotkanie w szkole w celu omówienia sytuacji ucznia i ewentualnych różnic programowych oraz potrzeby kontynuacji nauki w zmianie szkoły.

  2. Podpisać umowę o kształcenie z Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Liderów”.

  3. Przekazać świadectwo ukończenia poprzedniej klasy, a w trakcie roku szkolnego wykaz ocen cząstkowych.