Wsparcie ucznia to nasz cel! 

Wsparcie ucznia to nasz cel! 

Nasza szkoła jest szkoła otwartą i chętnie wspiera każdego ucznia w jego drodze ku dorosłości. Wsparcie to okazywane jej na wielu poziomach. Od stycznia tego roku, uczniowie klas czwartych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą liczyć na indywidualne wsparcie edukacyjne ze strony nauczycieli przedmiotów maturalnych. Każdy z uczniów znajdzie przestrzeń na indywidualne spotkania ze wskazanym pedagogiem w celu maksymalizowania wyników maturalnych z podstawowych przedmiotów.

Aktualności

DNI OTWARTE

Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE, czyli tzw. DZIEŃ OTWARTY! Odbędzie się 15 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (Bobrowiecka 9...