Klasy

ZAPISUJEMY DO TRZECH KLAS:

 1. PRAWA i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 2. PSYCHOLOGII i COACHINGU
 3. NAUK O ZDROWIU
 4. BIZNESU i ZARZĄDZANIA
 5. KLAS DWUJĘZYCZNYCH

KLASA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wszystkich uczniów, którzy chcą poznać:

 • elementy prawa i przedsiębiorczości
 • uczyć się tworzyć własną firmę czy działalność gospodarczą

W programie:

 • zakładanie działalności gospodarczej
 • metody i koncepcje zarządzania
 • podstawy marketingu
 • komunikacja interpersonalna
 • podstawy (elementy) prawa
 • finanse w przedsiębiorstwie

Lekcje warsztatowe będą prowadzone w formie warsztatów – prelekcji i projektów.

NASZ PARTNER
MŁODZIEŻOWA AKADEMIA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W klasie I liceum:

oprócz obowiązkowych zajęć z podstaw przedsiębiorczości – zgodnie z podstawą programową prowadzone będą zajęcia „ZARZĄDZANIE KARIERĄ” - na podstawie programu Ekonomia na co dzień - opracowanego i polecanego przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości, która we współpracy z NBP i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości przygotowała atrakcyjny zestaw materiałów dydaktycznych.

Zajęcia będą poświęcone rozpoznawaniu własnych umiejętności, zainteresowań, budowaniu wizerunku oraz problematyce związanej z prowadzeniem własnej firmy i edukacji ekonomicznej. Uczniowie będą brać udział w Dniach Przedsiębiorczości organizowanych przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości, a oprócz tego wychodzić na:

 • wykłady / szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej w Centrum Przedsiębiorczości
 • lekcje z ZUSem
 • brać udział w konkursie: Potyczki Ekonomiczne i/lub Olimpiada Przedsiębiorczości (dla chętnych)
W klasie II liceum:

uczniowie zapoznają się z „ZARZĄDZANIEM ORGANIZACJĄ”- zgodnie z podstawą programową Ekonomia w praktyce i doradztwa zawodowego.

Lekcje będą prowadzone w formie warsztatów i prelekcji oraz wykładów. Zostaną omówione zagadnienia związane z kompetencjami miękkimi: umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie konfliktów, budowa zespołu. Uczniowie poznają style zarządzania i rolę lidera w organizacji. Przyjrzymy się również sylwetkom różnych liderów, co będzie przedmiotem projektów uczniów w I semestrze. W drugiej części uczniowie będą dokonywać szczegółowej analizy rynku pod kątem budowy strategii dla firmy. Ponadto w ramach projektów zaproponują wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek. Treść zajęć dydaktycznych podzielona została na trzy części:

 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 • Budowa strategii firmy
 • Projekty uczniów
W klasie III i IV liceum (dla chętnych)

uczniowie będą tworzyć BIZNESPLAN I ZAKŁADAĆ ORAZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – zgodnie z podstawą programową Ekonomia w praktyce i doradztwa zawodowego.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie warsztatowej w połączeniu z wykładami i zajęciami pozaszkolnymi, poświęconymi aktualnej problematyce uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, ( spółek handlowych itp.) oraz mechanizmom rynkowym, otoczeniu przedsiębiorstwa oraz tworzeniu biznesplanów według własnego pomysłu i realiów rynkowych – w podziale na trzy części:

 • Uruchomienie działalności gospodarczej ( w oparciu o specjalnie przygotowane dla uczniów programy multimedialne);
 • Tworzenie biznesplanu grupy - klasy czy firmy;
 • Projekty uczniów ( przedstawianie własnych pomysłów, stworzonych biznesplanów i realiów utrzymania czy prowadzenia firmy w świecie multimediów i programów dydaktycznych dla uczniów).

KLASA OGÓLNO – SPOŁECZNA
z programem psychologicznym (dla chętnych)

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani zagadnieniami z psychologii oraz wzmacnianiem rozwoju osobistego poprzez psychoedukację i doskonalenie umiejętności miękkich. Chcą tworzyć środowisko szkolne, działać społecznie i pomagać innym.

Proponujemy dodatkowe zajęcia w ilości 4 godz. tygodniowo ( dla chętnych) w ujęciu dwóch bloków tematycznych:

 • BLOK PSYCHOLOGICZNY
 • BLOK COACHINGOWO/TUTORINGOWY

Regularne spotkania o charakterze warsztatów, mini wykładów, dyskusji i różnego rodzaju spotkań dadzą możliwość poznania własnego „ ja „ i motywów działania. Jest to również przestrzeń do dzielenia się własnymi lub ogólnospołecznymi doświadczeniami, opiniami i emocjami. Wybrane zagadnienia z tematyki zajęć, to m.in.

 • Czym jest osobowość?
 • Jakim typem osobowości jestem?
 • Jak znaleźć igłę w stogu siana? Kreatywność – warsztaty.
 • Depresja – czym jest i jak z nią walczyć ?
 • Na czym polega aktywne słuchanie i umiejętne udzielanie wsparcia ?
 • Ciekawostki na temat mózgu i co już o nim wiemy
 • Inteligencja – czy można ją zmierzyć?
 • Czym są nasze myśli? Jak uwolnić się od stresu, itp
 • Pozostałe procesy poznawcze i wiele innych – ciekawostki.

Blok coachingowo/tutoringowy ma na celu wspomaganie rozwoju osobistego uczniów oraz pogłębianie zajęć teoretycznych poprzez aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych o charakterze warsztatowo/treningowym. Przykładowa tematyka zajęć, to:

 • Integracja, warsztaty pracy zespołowej
 • Trening interpersonalny
 • Trening kreatywności
 • Trening asertywności i konstruktywnej krytyki
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
 • Komunikat „ JA”
 • Warsztaty oparte na RTZ ( Racjonalna Terapia Zachowania)
 • Rozpoznawanie i kontrolowanie emocji itp

NASZ PARTNER W DZIAŁANIU
FUNDACJA „ ŚWIAT NA TAK”

ORGANIZUJEMY WOLONTARIAT
I DOŁĄCZAMY DO TWORZENIA W SZKOLNYCH KLUBÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”

TWORZYMY TEŻ „ SZKOLNĄ IZBĘ REPREZENTANTÓW”
i uczymy się działać społecznie

KLASA KULTUROZNAWCZO - JĘZYKOWA
z rozszerzoną nauką języków obcych

Klasa utworzona dla uczniów pasjonujących się nauką języka angielskiego i hiszpańskiego oraz chcących poznawać kulturę krajów anglojęzycznych oraz regionów Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

 • z rozszerzoną nauką dwóch lub trzech języków obcych
 • 8 godzin tygodniowo nauki języka angielskiego – z certyfikatem językowym
 • 6 godzin tygodniowo nauki języka hiszpańskiego lub innego (dowolnie wybranego przez uczniów), w tym 2 godz. z native speakerem.

Celem rozszerzonej nauki języków obcych w klasie kulturoznawczej jest przybliżenie uczniom zagadnień z zakresu kultury ( w tym historii i literatury oraz sztuki) jak również umożliwienie zdawania certyfikatów językowych.

WSPÓŁPRACUJEMY Z BRITISH COUNCIL

w ramach zajęć lekcyjnych ( bezpłatnie) nasi uczniowie mogą przygotowywać się do certyfikatu Cambridge First lub lub każdego innego z poziomu danego ucznia lub grupy.

w ramach zajęć uczniowie korzystają z materiałów i testów przygotowanych przez British Council.

ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów zainteresowanych rozwojem kulturowym i znajomością języków obcych ( dwóch lub trzech) na poziomie rozszerzonym – już od klasy pierwszej liceum oraz do czynnego udziału w: ENGLISH DEBATING CLUB OF LIDERS” SCHOOL

W ramach tzw. dodatkowych aktywności i zajęć „wzbogacających”(Enrichment Program) uczniowie poznają:

 • uczelnie zagraniczne i tworzą o nich multimedialne prezentacje
 • w ramach zajęć uczniowie korzystają z materiałów i testów przygotowanych przez British Council.
 • debatują na temat życia i nauki oraz możliwości studiowania na różnych uczelniach w kraju i zagranicą.

NASZ PARTNER
BRITISH COUNCIL

Grup przedmiotowych jest wiele i są tworzone w różnym układzie, m.in. w połączeniach:

biologia – chemia

fizyka – matematyka czy informatyka

geografia – matematyka

j. polski – WOS i historia

języki obce

historia sztuki i język polski

oraz w każdych innych, dowolnie wybranych przez uczniów konfiguracjach...
   

Aktualności

DNI OTWARTE

Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE, czyli tzw. DZIEŃ OTWARTY! Odbędzie się 15 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (Bobrowiecka 9...

Dyżury wychowawców

Drodzy uczniowie od poniedziałku 5 lutego 2024 roku startują cotygodniowe dyżury wychowawców klas. Wychowawcy będą dyżurowali od godziny 8.25 do...