Organizacja zajęć

Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Liderów" proponuje dodatkowe zajęcia wzmacniające proces kształcenia:
- z matematyki
- z języka polskiego
- z języków obcych

oraz szeroką gamę przedmiotów do nauki w programie rozszerzonym.

1. Prowadzimy zajęcia obowiązkowe i fakultatywne w godz. 9.00 - 16.00

Lekcje z przedmiotów obowiązkowych w podstawie programowej odbywają się w 18 osobowych zespołach klasowych.

Zajęcia z przedmiotów w realizacji rozszerzeń programowych odbywają się w grupach 2- 10 osobowych.

Istnieje możliwość dowolnego wyboru przedmiotów w programie rozszerzonym lub rezygnacji w przypadku zmiany wyboru kierunku studiów, a tym samym przedmiotów do zdawania na maturze.

2. Wprowadzamy też zajęcia dodatkowe

Z zajęć dodatkowych uczniowie mogą wybrać – zajęcia artystyczne lub ekonomię. W każdym przypadku przedmioty te rozwijają zainteresowania, ale nie mogą być brane pod uwagę przy zdawaniu na maturze.

W klasie III liceum wprowadzamy blok dodatkowych zajęć przygotowujących do matury z matematyki i języka polskiego (zgodnie z potrzebami uczniów) w ilości od 4 do 6 godzin tygodniowo oraz dla chętnych cykl sobotnich spotkań od marca do końca kwietnia każdego roku szkolnego.

Aktualności

Wycieczka do Barcelony

Zapraszamy na szkolny wyjazd do malowniczej Barcelony. Wyjazd odbędzie się na wiosnę, a przykładowy program wycieczki znajduje się w załączniku....

Warsztaty z przedsiębiorczości

Dnia 7.02.2020r. odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości . Zostały przeprowadzone przez członków Studenckiego Forum Business Centre Club. W czasie warsztatów...