Organizacja zajęć

Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Liderów" proponuje dodatkowe zajęcia wzmacniające proces kształcenia:
- z matematyki
- z języka polskiego
- z języków obcych

oraz szeroką gamę przedmiotów do nauki w programie rozszerzonym.

1. Prowadzimy zajęcia obowiązkowe i fakultatywne w godz. 9.00 - 16.00

Lekcje z przedmiotów obowiązkowych w podstawie programowej odbywają się w 18 osobowych zespołach klasowych.

Zajęcia z przedmiotów w realizacji rozszerzeń programowych odbywają się w grupach 2- 10 osobowych.

Istnieje możliwość dowolnego wyboru przedmiotów w programie rozszerzonym lub rezygnacji w przypadku zmiany wyboru kierunku studiów, a tym samym przedmiotów do zdawania na maturze.

2. Wprowadzamy też zajęcia dodatkowe

Z zajęć dodatkowych uczniowie mogą wybrać – zajęcia artystyczne lub ekonomię. W każdym przypadku przedmioty te rozwijają zainteresowania, ale nie mogą być brane pod uwagę przy zdawaniu na maturze.

W klasie III liceum wprowadzamy blok dodatkowych zajęć przygotowujących do matury z matematyki i języka polskiego (zgodnie z potrzebami uczniów) w ilości od 4 do 6 godzin tygodniowo oraz dla chętnych cykl sobotnich spotkań od marca do końca kwietnia każdego roku szkolnego.

Aktualności

Erasmus

Kochani nauczyciele, uczniowie i rodzice!   Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Liderów” dołączyło do programu Erasmus+. Wzięliśmy udział w naborze do...

Nowość w naszym liceum

Mamy nowego partnera! Jest to szkoła w malowniczym mieście Vigo w Hiszpanii.  Od września obie szkoły będą realizować wspólne projekty,...