Angielskie Forum Dyskusyjne

W naszym liceum działa ANGIELSKIE FORUM DYSKUSYJNE/English Debating Forum

Nasi uczniowie bardzo często decydują się na studiowanie za granicą, dlatego postanowiliśmy stworzyć klub , który ma na celu przybliżenie zalet studiowania poza granicami naszego kraju.

Licealiści m.in. prezentują wybrane przez siebie tematy, opowiadają o swoich pomysłach na przyszłość,  oczywiście wszystko tylko w języku angielskim!

Podczas cotygodniowych spotkań:

  • prezentujemy wyższe uczelnie w kraju i zagranicą;
  • przedstawiamy możliwości studiowania oraz wymagania maturalne;
  • dyskutujemy na temat życia i nauki w wybranych krajach;
  • omawiamy zalety studiowania na zagranicznych uczelniach;
  • opowiadamy o naszych planach na przyszłość i wybranych przez nas zawodach;
  • poznajemy kulturę innych regionów świata;
  • piszemy Personal Statement.

Nawiązujemy kontakty z wybranymi uczelniami na świecie, a w przyszłości mamy nadzieję zorganizować wymianę między szkołami tzw. Student’s Exchange.

Zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnych dyskusji!