Wewnątrzszkolny system oceniania

Prowadzimy zajęcia w parach przedmiotowych, w zmienionym podejściu do oceny i wyniku.

Wprowadzamy system: miesięcznych prac domowych, sprawdzianów i sesji wraz z możliwością wielokrotnej poprawy ocen.

Wewnątrzszkolny system oceniania składa się z trzech elementów:

1. Punktacji, która jest wynikiem pracy na lekcji – zaangażowania i wiedzy. Z każdej lekcji uczniowie otrzymują punkty w skali 1-3;

  • 1 punkt – uczestnictwo w lekcji;
  • 2 punkty – uczestnictwo w lekcji i notatki z lekcji;
  • 3 punkty – wiedza, udział i notatki.

 

2. Pracy domowej – oddawanej w miesięcznym systemie rozliczeń.

3. Miesięcznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności – przeprowadzanych z każdego z przedmiotów (wybranych do fakultatywnego lub obligatoryjnego zaliczenia).

Dodatkowo, dwa razy w roku, wprowadzamy system sesji, czyli zrytmizowany układ sprawdzianów i zaliczeń semestralnych.

Aktualności

Egzamin gimnazjalny

Przypominamy o EGZAMINIE GIMNAZJALNYM w dniach 18,19, 20 kwietnia o godzinie 9.00. Punktualność obowiązkowa! Osoby spóźnione nie będą mogły pisać...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych życzymy Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom radosnego, miłego czasu. A przede wszystkich chwili wytchnienia od...