Wewnątrzszkolny system oceniania

Prowadzimy zajęcia w parach przedmiotowych, w zmienionym podejściu do oceny i wyniku.

Wprowadzamy system: miesięcznych prac domowych, sprawdzianów i sesji wraz z możliwością wielokrotnej poprawy ocen.

Wewnątrzszkolny system oceniania składa się z trzech elementów:

1. Punktacji, która jest wynikiem pracy na lekcji – zaangażowania i wiedzy. Z każdej lekcji uczniowie otrzymują punkty w skali 1-5:

Punktacji, która jest oceną pracy na lekcji. Uczniowie są oceniani w skali 0-5 pkt.:

  • 0 pkt – samowolne opuszczenie zajęć lekcyjnych;
  • 1 pkt – w momencie, gdy uczeń był na lekcji, ale korzystał podczas niej z telefonu komórkowego;
  • 2 pkt– uczestnictwo w lekcji;
  • 3 pkt – uczestnictwo w lekcji i notatki z lekcji;
  • 4 pkt – uczestnictwo, aktywność podczas lekcji oraz notatki;
  • 5 pkt – wiedza, udział i notatki.
 
2. Pracy domowej – oddawanej w miesięcznym systemie rozliczeń.
 
3. Miesięcznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności – przeprowadzanych z każdego z przedmiotów (wybranych do fakultatywnego lub obligatoryjnego zaliczenia).

 

Dodatkowo, dwa razy w roku, wprowadzamy system sesji, czyli zrytmizowany układ sprawdzianów i zaliczeń semestralnych.

Aktualności

DNI OTWARTE

Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE, czyli tzw. DZIEŃ OTWARTY! Odbędzie się 15 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (Bobrowiecka 9...