Program nauki w liceum

Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Liderów” prowadzi kształcenie zgodnie z podstawą programową MEN oraz autorskim programem kształcenia i wychowania, a także w zmienionym podejściu do oceny - ujętej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i kształcenia uczniów.

W programie liceum uwzględniamy przedmioty z podstawy programowej – do nauki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także zajęcia fakultatywne – wybrane przez uczniów.

W klasie pierwszej liceum wszyscy uczniowie muszą zaliczyć przedmioty z podstawy programowej MEN na poziomie podstawowym.

Są to: język polski, język angielski, drugi język obcy (do wyboru: jęz. francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski lub każdy inny język (zaproponowany przez min. 5 uczniów), historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne oraz spotkania z wychowawcą.

Obowiązkowo wybierają od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

 

Uczniowie mogą też otrzymać pomoc w zakresie:

 • wyrównywania poziomów z języka polskiego i matematyki – dla uczniów z dysleksją, dysgrafią lub fobią szkolną oraz wszystkich tych, którzy tego typu pomocy potrzebują;
 • zwiększonej ilości godzin do realizacji programu z poziomu rozszerzonego dla każdego z wyżej wymienionych przedmiotów;
 • indywidualizacji wymagań dla uczniów zdolnych lub z dysfunkcjami.

 

Fakultatywnie – już od klasy pierwszej liceum – uczniowie mogą wybrać:

 • filozofię lub historię sztuki;
 • ekonomię lub zajęcia artystyczne

oraz

 • każdy inny przedmiot – zaproponowany przez min. 5 uczniów.

 

Uczniowie mają wybór pomiędzy nauką religii bądź etyki, ale także istnieje możliwość rezygnacji z tych przedmiotów.

 

W klasie drugiej i trzeciej liceum, uczniowie obowiązkowo wybierają od 2 do 3 przedmiotów w zakresie realizacji programu z poziomu rozszerzonego.

W naszej szkole istnieje możliwość wyboru:

 • dowolnej ilości przedmiotów do nauki w programie rozszerzonym;
 • zmiany układu grup przedmiotowych z rozszerzeń programowych w różnego rodzaju połączeniach, w ilości od 1 do 5 przedmiotów;
 • rezygnacji z całości lub z części wcześniej wybranych przedmiotów z poziomu rozszerzonego.

Wszystkie wybrane przez uczniów przedmioty realizowane są w ilości 10 godzin tygodniowo.

 

Ponadto proponujemy:

 • w całym cyklu kształcenia w liceum naukę języków obcych w zwiększonej ilości godzin: język angielski – 6 godzin tygodniowo, drugi język obcy ( francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski ) w ilości 4- 6 godzin tygodniowo.
 • dodatkową pomoc z matematyki i języka polskiego – w ilości od 2 do 4 godzin tygodniowo – dla uczniów potrzebujących wsparcia.
 • dodatkowe zajęcia dla maturzystów – pomoc dla chętnych z matematyki i języka polskiego – w ilości od 2 do 6 godzin tygodniowo. Ponadto, od marca do maja w soboty organizowane są dodatkowe zajęcia z matematyki przygotowujące do matury dla wszystkich chętnych uczniów.

Aktualności

DNI OTWARTE

Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE, czyli tzw. DZIEŃ OTWARTY! Odbędzie się 15 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (Bobrowiecka 9...