Organizacja zajęć w dniach 19 – 21 kwietnia 2017r.

UCZNIOWIE KLASY III GIMNAZJUM

Egzamin gimnazjalny – w dniach : 19 – 20 – 21. kwietnia 2017 roku od godz. 9.00 do 13.00.

Wszystkich uczniów obowiązuje punktualne przybycie na egzamin.

UCZNIOWIE KLASY I i II GIMNAZJUM

W dniach egzaminu gimnazjalnego (19, 20 i 21. 04. 2017 r.) uczniowie klasy I i II gimnazjum przychodzą do szkoły na godz. 12.30 i piszą próbny test z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego ) w formule egzaminu gimnazjalnego.

Rozporządzenie o organizacji roku szkolnego 2016/17

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego i dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych ustala się w roku szkolnym 2016/17 następujący harmonogram dni wolnych od zajęć lekcyjnych w szkole.

14.10.2016r. – Dzień Edukacji Narodowej – dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych.

1.11.2016 r. – Wszystkich Świętych,w tym: 31.10.2015 r. ( poniedziałek) i 2.11.2016 r. (środa) – dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych w szkole.

11.11.2016 r. – Narodowe Święto Niepodległości

22.12.2016 r. – 01.01.2017 r.- przerwa świąteczna, w tym ustawowo wolne: 23. 12. 2015 r. – 01. 01. 2017 r. oraz dodatkowo wolny dzień 22.12. 2016 r.

13 -26.02. 2017 r. – ferie zimowe

13- 18.04.2017 r. – wiosenna przerwa świąteczna

1-3. 05. 2017 r.- dni ustawowo wolne od zajęć lekcyjnych;w tym dodatkowo wolny dzień – wtorek 02.05.2017 r. oraz czwartek i piątek – 4-5.05.2017 r.

15.06.2017 r. -Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych w szkole, dodatkowo wolny- piątek 16.06.2017 r.